Typowy sposób operacyjnego leczenia zwyrodnienia stawu biodrowego polega na implantacji trzpienia protezy do wnętrza kanału szpikowego kości udowej po odcięciu szyjki wraz z głową tej kości oraz usunięciu zniszczonej powierzchni stawowej panewki i osadzeniu tam panewki polietylenowej lub metalowej. Jest to bardzo efektywny sposób leczenia odpowiedni dla dużej części chorych na zwyrodnienie stawu. (Zdj. 1-3)

Zdj.1 Protezoplastyka
bezcementowa protezą
anatomiczną Antega
Zdj.2 Porównanie
wymiany krótkotrzpieniowej
z kapoplastyką BMHR
Zdj.3 Wymiana powierzchniowa
stawu biodrowego
protezą BMHR

Jeśli zwyrodnienie stawu biodrowego wystąpi u osoby młodej i aktywnej ruchowo z dobrą jakością tkanki kostnej alternatywą dla klasycznej protezoplastyki całkowitej stawu biodrowego jest wymiana powierzchni stawowych zwana kapoplastyką lub protezoplastyką powierzchniową.(Zdj. 4).


Od niedawna chorzy z deformacją głowy kości udowej wywołaną martwicą lub złuszczeniem głowy mogą korzystać z zalet kapoplastyki dzięki zastosowaniu specjalnych protez BMHR. Tego typu zabiegi wykonywane są w nielicznych ośrodkach w Polsce z powodu dużej trudności technicznej zabiegu wymagającej ogromnego doświadczenia od lekarza operującego. Zabiegi te wykonywne są min. w Szpitalu Specjalistycznym w Rudnej Małej oraz Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie przez doktora Artura Łazorko.Zdj.4 RTG - kapoplastyka wykonana
w Specjalistycznym Szpitalu im. Świętej
Rodziny w Rzeszowie
Zdj.5 RTG - Porównanie całkowitej bezcementowej wymiany stawu biodrowego
z kapoplastyką lewego stawu biodrowego.

Zalety:
 • Minimalna resekcja kości - pozwala na pozostawienie stosunków anatomicznych.
  Umożliwia to optymalne odtworzenie biomechaniki stawu przez co obciążenia
  rozkładają się jak zdrowym stawie,
 • Większy zakres ruchomości,
 • Szybsza i efektywniejsza rehabilitacja,
 • Mniejszy odsetek zwichnięć i powikłań zapalnych,
 • Częstszy powrót do aktywności zawodowej oraz możliwość większej aktywności
  ruchowej (sport rekreacyjny),
 • Długi okres pracy (małe ryzyko obluzowania),
 • Odtworzenie prawidłowej długości kończyn,
 • Możliwość wymiany na klasyczną protezę bez potrzeby wykonywania dużych
  i obciążających zabiegów rewizyjnych,
 • Krótki pobyt w szpitalu.

Przeciwskazania:
Przeciwskazania do kapoplastyki:
 • Starsi chorzy ze złą jakością kości (osteoporoza)
 • ze znacznym zniekształceniem głowy kości udowej (obecnie można zastosować protezę BMHR)
 • duża deformacja koślawa i nadmierne przodoskręcenie szyjki kości udowej.
 • po złamaniu szyjki kości udowej.